جهت استفاده از طرح های موجود در ” ایران افتر “ یکی از اشتراک های زیر را انتخاب کنید :

اشتراک دانلود پروژه های دسته افتر افکت و دسته ملی و مذهبی

اشتراک 1 ماهه

۳۰۰,۰۰۰ تومان

دانلود ۳۰ طرح از دسته ملی و مذهبی

دانلود نامحدود از دسته افتر افکت

مدت اعتبار ۳۰ روز۳

اشتراک 3 ماهه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

دانلود ۹۰ طرح از دسته ملی و مذهبی

دانلود نامحدود از دسته افتر افکت

مدت اعتبار ۹۰ روز

 لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید :

– با خرید این اشتراک علاوه بر دانلود نامحدود پروژه های دسته افتر افکت می توانید با توجه به محدودیت تعداد، به پروژه های دسته ملی و مذهبی؛افترافکت های ایرانی؛ نیز دسترسی داشته و دانلود کنید.

اشتراک دانلود پروژه های دسته افتر افکت

اشتراک 1 ماهه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود نامحدود از دسته افتر افکت

مدت اعتبار ۳۰ روز

اشتراک 3 ماهه

۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود نامحدود از دسته افتر افکت

مدت اعتبار ۹۰ روز

 لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید :

– با خرید این اشتراک می توانید بصورت نامحدود به پروژه های دسته افتر افکت خارجی دسترسی داشته و دانلود کنید.